Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015

Συζήτηση στον 9,84 για την υγεία και την παιδεία

Σε συζήτηση για την υγεία και την παιδεία στον 9,84 εκ μέρους της Εκλογικής Συνεργασίας ΚΚΕ(μ-λ) και Μ-Λ ΚΚΕ συμμετείχε η Κρυσταλλία Βιτούλα.
Ακούστε την παρέμβασή της: